---2018

 

 

    

     01/July. Ftarri, Tokyo, Japan. Mitsuru Tokisato + Kei Kobayashi + Toshimaru Nakamura,                          KenIkeda+Suzueri, Tomoya Matsuura

     03/July. Ftarri, Tokyo, Japan. Tetuzi Akiyama + Tastuhisa Yamamoto + Giovanni Di Domenico + Toshimaru Nakamura

     10/July. Bar Isshee, Tokyo, Japan. Daysuke Takaoka + Yuma Takeshita + Tetsuro Fujimaki + Toshimaru Nakamura

     14/July. Otooto, Tokyo, Japan. Junji Hirose + Darren Moore + Toshimaru Nakamura

     15/July. Pit Inn, Tokyo, Japan. Jun Numata + Toshimaru Nakamura